Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đội Thanh niên tình nguyện Sở Tư pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Ngày 06-07-2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tư pháp. Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2022, các đoàn viên Chi đoàn cùng "Đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ sở" của Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Châu Thành và UBND thị trấn Mái Dầm đến ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành hướng dẫn và hỗ trợ người dân tại địa bàn thực hiện thủ tục hành chính. Trong một buổi, Đội Thanh niên tình nguyện cùng với địa phương tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại chỗ cho 16 trường hợp là người già và người khuyết tật.

Đội Thanh niên tình nguyện trao kết quả TTHC tại chỗ cho người dân