Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Đội thanh niên tình nguyện Sở Tư pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

Ngày 28-10-2022

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tư pháp và Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 29/4/2022 về thực hiện mô hình cải cách hành chính năm 2022 "Thành lập Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ sở", sáng ngày 26 tháng 10 năm 2022, các thành viên Đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ sở (Đội thanh niên tình nguyện) của Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A và UBND xã Thạnh Xuân đến địa bàn ấp Trầu Hôi và ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A hướng dẫn và hỗ trợ người dân tại thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh. Trong một buổi, Đội Thanh niên tình nguyện cùng với địa phương tiếp nhận, giải quyết tại chỗ cho 10 trường hợp là người già yếu, khó khăn trong việc đi lại.

Thành viên Đội đang tiến hành hỗ trợ người dân thực hiện TTHC tại chỗ