Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Hợp đồng số: 42/2021/HĐDVĐGTS ngày 04/11/2021)

Ngày 07-11-2021

* TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;

- Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

* TÊN, ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN

- Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy;

- Đơn vị: Số 09, đường 3/2, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Trường Tiểu học Lái Hiếu thuộc thửa số 36, tờ bản đồ số 30, tọa lạc đường 30/4, khu vực II, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, gồm:

- Quyền sử dụng đất:

+ Tổng diện tích: 854,5m² (trong đó, phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ đường 30/4 là 190,4m²).

+ Vị trí: Tại đường 30/4, khu vực II, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

+ Mục đích sử dụng đất sau khi bán đấu giá: Đất ở đô thị.

- Tài sản gắn liền với đất: Công trình xây dựng trên đất (Đính kèm danh mục tài sản).

(Theo Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 02/11/2020 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang; Giấy CNQSDĐ số T00007 do UBND tỉnh Hậu Giang cấp ngày 07/11/2008 cho Trường Tiểu học Lái Hiếu).

2. Giá khởi điểm: 5.599.322.000 đồng (Năm tỷ năm trăm chín mươi chín triệu ba trăm hai mươi hai ngàn đồng). Trong đó:

- Quyền sử dụng đất ở tại đô thị: 5.577.322.000 đồng (Năm tỷ năm trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm hai mươi hai ngàn đồng);

- Tài sản gắn liền với đất: 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước: 839.000.000 đồng/hồ sơ.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Đối tượng đăng ký:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện cho Tổ chức tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện đăng ký:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành).

- Bản sao: CMND hoặc CCCD hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức tham gia đấu giá (kèm bản gốc để đối chiếu).

- Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nộp trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện chuyển cho Trung tâm đến 17h00 ngày 23/11/2021.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng thương mại đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Ngày 17/11/2021 và  ngày 18/11/2021 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Trường Tiểu học Lái Hiếu, đường 30/4, khu vực II, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/11/2021 (trong giờ hành chính).

b) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/11/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/11/2021 (trong giờ hành chính), trừ trường hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 127000081558 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Hậu Giang.

- Nội dung nộp tiền: “Họ và tên_nộp tiền đặt trước_tên tài sản”.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm chụp chứng từ chứng minh đã nộp đủ tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm và gửi qua tin nhắn Zalo, số điện thoại: 0907 945 929.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng đấu).

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/11/2021 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thành phố Ngã Bảy (Tầng 3, số 09, đường 3/2, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Lưu ý: Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân có nhu cầu người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản đúng theo quy định.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

(Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự cuộc đấu giá)


Đang online: 7
Hôm nay: 2805
Đã truy cập: 414128