Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân" tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-11-2020

Thực hiện Quyết định số 364/QĐ-BTP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”; Kế hoạch số 613/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án và Kế hoạch số 1227/KH-STP ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Sở Tư Pháp về việc tổ chức Hội nghị triển khai Đề án. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án trên. Theo đó, Đề án được ban hành với mục tiêu: Đến năm 2020, có 60 - 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 70 - 80% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Những nội dung cơ bản và quan trọng của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp.

Description: G:\nam 2020\tháng 11\IMG_6087.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị với hơn 220 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân thuộc các trường THPT; lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện Phóng viên Báo Hậu Giang và Biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã nhấn mạnh một số nội dung quan trọng của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành tại buổi Hội nghị triển khai lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp tỉnh, huyện đối với các địa phương, thực hiện tốt mục tiêu “hướng về cơ sở”, nhất là các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Bên cạnh đó, nhằm phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại địa phương./.

Description: G:\nam 2020\tháng 11\IMG_6094.JPG

Quang cảnh buổi Hội nghị


Đang online: 1
Hôm nay: 483
Đã truy cập: 1016516